Du visar för närvarande Toastmaster och toastmadam
toastmaster

Toastmaster och toastmadam

Toastmaster betyder egentligen den som utbringar en skål. Hos oss är det han som håller reda på talarna, bestämmer när eventuella visor skall sjungas eller annan underhållning komma in. Han kan också vara en hon, en toastmadam, toastmoster, toastfaster eller toastmistress om man så vill. Ett par kan dela på uppgifterna om de får sitta bredvid varandra på festen,

Att bli ombedd att vara toastmaster är att erbjudas ett hedersuppdrag. Tackar man ja antar man också en utmaning. Det gäller att förbereda sig för uppgiften om ens insats skall fungera och bli lyckad. Vanligtvis har en toastmaster också tid på sig att förbereda. Han eller hon blir oftast kontaktad flera dagar, kanske veckor i förväg.

Med sitt sätt att inleda festen kan toastmaster eller toastmadame göra mycket för stämningen. Ta reda på så mycket som går i förväg. Vilka är gästerna, hur ser lokalen ut (om festen inte äger rum i hemmet), hur har brudparet eller deras föräldrar tänkt sig det hela?
Är det någonting man vill – eller absolut inte vill? Vet man redan nu om något speciellt som kan inträffa, någon som skrivit en sång, brukar vilja spela och sjunga själv? Behövs mikrofon i lokalen, skall talen spelas in så att brudparet kan njuta av dem i lugn och ro lite senare?

Det är inte säkert att talen blir så roliga. Då behövs toastmastern för att lätta upp det hela med någon kort anekdot, någon kommentar, en lättsam presentation av nästa talare med namn och relation tillbrudparet. Bra att förbereda hemma så mycket det går.
En entusiastisk toastmaster kan betyda mycket genom att slå an en lättsam ton, men får förstås inte ta över uppmärksamheten från brudparet, eller hålla igång för mycket själv.

Toastmastern kommer tidigt till festen, och talar med serveringspersonal för att komma överens om när talen och andra avbrott i middagen skall läggas in. Vid sittande middag bör han placeras så att han kan röra sig relativt fritt, och är lätt att nå för värdfolk, personal eller eventuella tillkommande talare.
Under samlingen och välkomstdrinken kan värden eller toastmastern själv meddela att talare och andra underhållare är välkomna till honom så att han kan planera programmet. Om någon är tveksam uppmuntrar han: ”Ett kort tal är bättre än inget alls. Men ett långt tal kan vara sämre ändå” och lovar att ta kontakt när tiden för vederbörande närmar sig.

Värd eller värdinna börjar, den som har värdinnan till bordet avslutar talarnas rad. Däremellan kan toastmastern planera som han tycker, dock gärna låta en äldre tala före en yngre, en släkting före vänner och arbetskamrater. Det kan vara bra att blanda in korta tal som man tror blir roliga mellan något allvarligare. Finns det tid innan man går till bords kan åtminstone en del av talarna få veta ungefär när eller efter vem eller vad de skall tala.
Finns speciella bordsvisor eller ett allsångshäfte är det toastmastern som bestämmer när och vad det skall sjungas – och vem som tar tonen om han inte kan eller vill göra det själv.

På en fest med många talglada personer, sånger och andra avbrott finns det risk för att gästerna varken hinner äta eller tala med varandra. Det är toastmasterns uppgift att planera in talen, och om talarlistan blir lång redan i förväg uppmana till korta tal så att den goda maten inte förfars och så att man hinner prata litet också.

Han äskar ljud, reser sig upp och presenterar med några korta ord (eller en kort historia) nästa talare. Det är praktiskt om han talar om att de snart står i tur. Han kan samtidigt som han annonserar en talare söka ögonkontakt med nästa och diskret markera att vederbörande ska bli nästa talare.

Ett tal före varmrätten, en sång före ombjudningen, några tal före desserten, en sång och några fler tal efter desserten. Kanske man sparar ett par tal till kaffet efter att ha brutit upp från matbordet, det går bra det också. Eventuella telegram kan också sparas till kaffet om middagen blivit lång.
Under middagens lopp hinner toastmastern kanske inte äta och prata så mycket; det får han göra senare.

Toastmastern kan rädda festen. Han kan föreslå att man smakar på det just serverade vinet om ingen annan talare väntas göra det, han kan höja stämningen genom ett roligt inpass eller avbrott eller dämpa den om den håller på att bli så uppsluppen att ingen hör något.

Lämna ett svar