You are currently viewing Borgerlig Vigsel
Borgerlig vigsel

Borgerlig Vigsel

Att gifta sig borgerligt

I Sverige blev borgerlig vigsel tillgänglig för alla år 1908. Framför allt i Stockholm blev borgerliga vigslar mycket populära. Idag sker ca 35% av vigslarna i borgerlig ordning. Borgerlig vigsel förrättas av lagfaren domare i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat som vigselförrättare.

Om man bestämt sig för att gifta sig borgerligt tar man kontakt med vigselförrättaren på tingsrätten och kommer överens om tid och plats. Formellt gäller att man måste kunna uppvisa giltigt intyg om hindersprövning. Det underlättar om intyget översänds till vigselförrättaren i förväg.

Man kan välja att gifta sig vid valfri tingsrätt i landet. Sommartid kan vigselförrättarna vid tingsrätter på omtyckta semesterorter vara fullbokade lång tid i förväg, så vill man vigas på en sådan ort kan det vara idé att höra av sig i god tid.
Minst två vittnen måste övervara akten. Har man inga vittnen med sig brukar tingsrätten ordna ett par personer. Det är förstås inget som hindrar att man även vid en borgerlig vigselakt bjuder in släkt och vänner. Man behöver inte växla ringar vid en borgerlig vigsel ceremoni, men många gör det ändå. Man kan klä sig elegant eller vardagligt, vilket man själv tycker passar. Brudbukett tar man med om man vill. De som önskar kan naturligtvis göra även den borgerliga vigseln högtidlig och minnesvärd, och också ha en fest efteråt.

Det finns två versioner av det borgerliga vigselformuläret, en längre och en kortare. Här följer den längre (ur SFS 1987:1019):

Vid vigseln skall vigselförrättaren rikta följande ord till kvinnan och mannen:

”Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru att älska henne i nöd och lust?”(Svar: Ja)
”Tar du NN denna NN till din man att älska honom i nöd och lust?” (Svar: Ja)
”Ge varandra handen till bekräftelse på detta.” (Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring) ”Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem.”

Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. I anvisningarna för borgerlig vigsel nämns ingenting om vigseltal, men det förekommer ändå att vigselförrättaren säger några personliga ord.

Omedelbart efter vigseln antecknar den borgerliga vigselförrättaren vad som förekommit. Här antecknas också tid och plats för vigseln, samt kvinnans och mannens fullständiga namn, yrke och hemvist.

Kyrklig välsignelse
Om man vill ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap, går det också bra. En sådan gudstjänst utformas som en vanlig vigselgudstjänst med undantag av Frågorna, Löftena, Ringväxlingen och Tillkännagivandet. Denna så kallade välsignelsegudstjänst innehåller följande huvudmoment:

  1. Lovprisning
  2. Inledningsord
  3. Bibelläsning
  4. Bön över ringarna
  5. Förbön
  6. Herrens bön
  7. Välsignelsen

Lämna ett svar